DE INTERIM MANAGER:                        

Schepman Consultancy BV heeft al vele jaren ervaring als algemeen directeur (ai) in het verrichten van Interim opdrachten bij technische- en industriële ondernemingen.

In het algemeen wordt zij tijdelijk ingeschakeld wanneer er binnen een onderneming behoefte is aan extra professionaliteit en kennis.

Aanleidingen kunnen zijn:

1: Een crisissituatie!

Deze situatie kenmerkt zich door een hoge mate van urgentie. De onderneming staat op omvallen. Banken dreigen kun kredieten op te zeggen. Crediteuren hangen aan de lijn. Output en rendement van Operations is onvoldoende.

Het vertrouwen in het management vloeit weg.

2: Change management.

Het management wordt opgeslokt door en is met name gefocust op dagelijkse operationele processen en is niet in staat om essentiële veranderingen door te voeren door gebrek aan capaciteit, kennis of kunde. Er vinden geen noodzakelijke veranderingen en ontwikkelingen plaats, waardoor de onderneming niet meegaat in de klantbehoefte en achterblijft bij zijn collega’s.

3: Nieuwe inzichten.

Organisaties zitten vaak in een bepaalde sleur waardoor nieuwe en betere inzichten achterblijven. Een interim manager kan in een leidinggevende functie deze sleur doorbreken en een frisse wind laten waaien. In een intensieve korte inhaalslag kan een interim manager nieuw leven inblazen en een cultuurverandering teweegbrengen.

 4: Tijd, ervaring en kennis.

Soms is tijd, ervaring en kennis onvoldoende aanwezig om bepaalde projecten en structurele verbeteringen uit te voeren Een interim manager kan hier tijdelijk een oplossing bieden.

5: Overbruggen en waarnemen.

Door plotseling overlijden, ziekte, vertrek of zwangerschapsverlof valt er soms een gat binnen een organisatie Tot aan de periode dat een nieuwe manager is gevonden kan de interim manager invallen en de taken oppakken.

 

Aanpak

Opdracht:

Ongeacht de aanleiding voor het inzetten van een interim manager, zal de interim manager zich in zeer korte tijd inwerken om zelf een goed overzicht krijgen van de problematiek van de opdracht.

Daarbij kan het voorkomen, dat de werkelijke problematiek niet aansluit bij de opdracht.

De opdracht kan bijvoorbeeld zeer technisch- en operationeel zijn, terwijl de oorzaak werkelijk een directie- of managementprobleem is of de commerciële- en producerende afdelingen hebben niet dezelfde ondernemingsvisie.

De interim manager zal hierover duidelijkheid verschaffen naar zijn opdrachtgever.

 De wijze van communicatie naar de organisatie betreffende de opdracht en periodieke terugkoppeling van de resultaten naar betrokkenen zijn belangrijke waarden voor het succes van de opdracht.

 “Quick Wins”:

Essentieel is ook, dat de interim manager op korte termijn het “laaghangend fruit” plukt of wel de “quick wins”, teneinde zijn draagvlak te vergroten.

Daartoe dient hij zeer goed te luisteren naar de medewerkers om te weten wat er leeft binnen de organisatie.

 

Ondernemingen:

Gedurende de crisisperiode zijn vele opdrachten verricht waarbij de continuïteit van de onderneming op het spel stond.

Crisissituaties en hoge mate van urgentie kenmerkten deze opdrachten, maar ook een andere wijze van denken (meer proces- dan afdelingsdenken) en change management speelden hierbij een belangrijke rol.

Accenten lagen op liquiditeiten, organisatie, markt, efficiency, kwaliteit etc. met methoden als Lean Manufacturing, SMED, Kaizen, QRM etc.

Momenteel  ondervinden vele ondernemingen dat de orders er wel zijn, maar dat de productie onvoldoende output levert.

De eerste gedachte is dan, dat er personeel bij moet, hetgeen op dit ogenblik een bottleneck kan zijn.

Echter door de operationele druk gunnen veel ondernemingen zich nu de tijd niet om “structureel slimmer” te gaan werken, waardoor het probleem van onvoldoende personeel sterk gereduceerd kan worden en de output verbeterd kan worden.

Denk bijvoorbeeld eens aan QRM:

QRM staat voor Quick Response Manufacturing en is een bedrijfsstrategie die tot doel heeft bedrijfsresultaten te optimaliseren door het verhogen van de reactiesnelheid en de flexibiliteit van organisaties. 

Bij QRM draait alles om tijd.

Het succesvol implementeren van QRM betekent dat er tijdwinst is geboekt in – en vooral tussen –  alle fasen van een proces (van order aannemen tot afleveren). QRM leidt tot drastische doorlooptijdverkorting in de hele keten. Het maakt werken sneller en slimmer.

De directe resultaten van QRM zijn oa:

• Overzicht / inzicht neemt toe
• Voorraden nemen af. Zowel van grondstoffen, halffabricaten als eindproducten
• Er hoeft minder voorgefinancierd te worden
• Kwaliteit neemt toe
• Output neemt toe
• Leverbetrouwbaarheid neemt toe
• Levertijd kan korter
 

De indirecte resultaten van QRM zijn oa:

• Reactiesnelheid verbetert
• Flexibiliteit neemt toe
• Minder ruimte nodig
• Kosten nemen af
• Werkplezier neemt toe
• Er komt ruimte om vooruit te kijken i.p.v. brandjes te blussen
• De relaties met leveranciers worden een stuk beter (partnership)
• Minder overwerken
 

In dergelijke situaties kan een interim manager ook uitkomst bieden.

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK